Opracowanie planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego

W ramach realizacji zadania „Opracowanie planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r., zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach” nastąpiło fachowe rozpoznanie obiektu, które umożliwi ocenę stanu zachowania grobu (zawierającą opis grobu oraz dokumentację fotograficzną) wraz z opracowanie programu prac konserwatorsko-rekonstruktorskich i kosztorysem przedwykonawczym oraz wykonana została kwerenda archiwalna dot. niniejszego grobu.

Pod poniższymi linkami, znajdują się dokumenty umożliwiające zapoznanie się z historią rodziny prof. Leona Bilińskiego, oraz dokumentacja grobu.

Dokumentacja grobu prof.- L. Bilinskiego w Cieplicach

Historia rodziny prof. Bilińskiego

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.