O Fundacji

Cele programowe

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Główny cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRS i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Do zadań fundacji należy:

  • podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego;
  • promocji polskiej kultury i tradycji narodowych;
  • poprawa sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej grupy etnicznej;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku Polski;
  • pogłębienia więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami w krajach zamieszkiwanych przez Polaków;
  • angażowanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania w pomocy dla Polaków na Wschodzie.

Fundacja wykonuje swoje cele poprzez realizację:

  • państwowych zadań zleconych, powierzanych nam przez głównego opiekuna Polonii z ramienia Rzeczpospolitej Polski tj. Senatu RP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak również z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Edukacji Narodowej;
  • projektów, zgodnych z powyższymi założeniami pod względem merytorycznym, finansowanych ze środków pozabudżetowych /darowizny, odpisy itp.

 

Rada Fundacji

1. Jan Dziedziczak | Przewodniczący Rady
2. Janina Sagatowska | Wiceprzewodnicząca Rady
3. Michał Dworczyk
4. Adam Kwiatkowski
5. Krystyna Lachowicz
6. Jan Malicki
7. Bogusław Nizieński
8. Andrzej Papierz
9. Maria Przełomiec  | Sekretarz Rady Fundacji
10. Anna Schmidt-Rodziewicz
11. Ks. Zbigniew Stefaniak
12. Jerzy Targalski
13. Jan Żaryn

 

Zarząd Fundacji

1. Mikołaj Falkowski  Prezes Zarządu Fundacji m.falkowski@pol.org.pl +48 22 628 55 57
2. Joanna Zając  Wiceprezes Zarządu Fundacji  j.zajac@pol.org.pl  +48 22 628 55 57
3. Rafał Dzięciołowski  Wiceprezes Zarządu Fundacji r.dzieciolowski@pol.org.pl  +48 22 628 55 57

 

Zespół Fundacji

1. Magdalena Okaj Dyrektor Programowy m.okaj@pol.org.pl  +48 22 628 55 57 w. 120
2. Agata Gornatkiewicz Biuro Fundacji a.gornatkiewicz@pol.org.pl  +48 22 628 55 57
3. Barbara Suska Księgowość ksiegowosc@pol.org.pl  +48 22 628 55 57 w. 113
4. Małgorzata Rybarczyk Księgowość, administracja, inwestycje m.rybarczyk@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 119
5. Katarzyna Jóźwiak Asystent Zarządu, Wschodni Fundusz Dobroczynności, pomoc charytatywna k.jozwiak@pol.org.pl +48 22 628 55 57
6. Magdalena Jankowska-Majewska Aktywizacja środowisk m.jankowska@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 112
7. Katarzyna Garncarek Kultura kultura@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 109
8. Joanna Edelman Kultura i Niepodległa j.edelman@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 109
9. Małgorzata Aleksandrowicz Asystent Zarządu, Dziedzictwo kulturowe,  projekty rozwojowe, współpraca z MKiDN m.aleksandrowicz@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 110
10. Marta Pszczółkowska Edukacja i oświata edukacja@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 107
11. Dorota Guz Program stypendialny  d.guz@pol.org.pl +48 22 628 55 57 w. 118
12. Małgorzata Jaglińska Media, projekty rozwojowe  m.jaglinska@pol.org.pl  +48 22 628 55 57 w. 108
13. Stefan Gardawski Media, Redakcja portalu internetowego IDA s.gardawski@pol.org.pl  +48 22 628 55 57 w. 108
14. Piotr Jezierski Redakcja portalu internetowego IDA p. jezierski@pol.org.pl  +48 22 628 55 57
15. Katarzyna Chomicka Redakcja portalu internetowego IDA, Dyplomacja Publiczna, współpraca z MSZ k.chomicka@pol.org.pl +48 22 628 55 57
16. Magdalena Juszczyk Radca prawny m.juszczyk@pol.org.pl  +48 22 628 55 57
17.  Kacper Miałowski  Administrator sieci  admin@pol.org.pl

Statut Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”