Groby rządowe w Czechach i Wielkiej Brytanii

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. “Opracowanie planu renowacji grobu prof. Leona Bilińskiego – Ministra Skarbu Polski w 1919 r,  zlokalizowanego na cmentarzu w Cieplicach w Czechach” polega na przygotowaniu specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania i ustaleniu koniecznych napraw wyżej wymienionego grobu.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 38 538,47 zł., wartość całkowita 40 802,47 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

 

 

 

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. “Opieka nad grobami rządowymi w Wielkiej Brytanii – Etap I” polega na ustaleniu lokalizacji, przygotowaniu specjalistycznej ekspertyzy dotyczącej stanu zachowania i ustaleniu koniecznych napraw wszystkich grobów członków polskich rządów znajdujących się w Wielkiej Brytanii.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 339 643,00zł., wartość całkowita 358 555,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

 

 

Realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” zadanie publiczne pn. „Aktywni w działaniach promujących Polskę” ukierunkowane jest przede wszystkim na organizację wydarzeń promujących polską kulturę i historię wśród przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą. Mając na uwadze wielką rangę i podniosłość wydarzeń polonijnych projekt wspiera zadania nakierowane na taką działalność polonijną jak upamiętnianie polskiej historii i kultury. Zadaniom realizowanym przez naszych rodaków w tym obszarze działań przyświecać będą polonijne wartości kulturalne i budowanie świadomości historycznej.
W ramach zadania dofinansowanie otrzyma 9 podmiotów z 4 krajów, tj. Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy i Mołdawii. Ponadto zostanie zrealizowane 2 działania własne na terenie Litwy i Łotwy i jedno na Republiki Czeskiej. Grupę docelową zadania publicznego stanowią polskie organizacje oraz społeczność polska mieszkająca w krajach realizacji zadania.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi 249 892,00 zł., wartość całkowita 268 213,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
.