Szkolenia dla nauczycieli

 

Od 2013 roku, we współpracy z Instytutem Komeńskiego Fundacja realizuje cykl szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z polskich przedszkoli i grup przedszkolnych na Litwie, których celem jest wzrost kompetencji w zakresie metod pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami. We wrześniu 2016 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyły się dwa szkolenia: “Mali Badacze – wprowadzenie do metody projektów badawczych. Jak kształcić kompetencje kluczowe dzieci”, w którym wzięło udział 15 osób oraz warsztaty “Jak prowadzić warsztaty dla rodziców? Współpraca ze środowiskiem lokalnym” dedykowane 14-osobowej grupie nauczycielek.

 

Zakres

  • warsztaty w zakresie metod pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami

Projekt w liczbach

  • 3 warsztaty dla nauczycieli
  • 29 nauczycieli