Zapobiegać, badać, pomagać

 

Założeniem projektu była systemowa, instytucjonalna pomoc charytatywna i medyczna tym polskim środowiskom na Wschodzie, które ze względu na wiek, stan zdrowia, ciężkie warunki bytowe w krajach zamieszkania znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Wspomaganie Polaków na Wschodzie pozostających w trudnych warunkach bytowych przez Państwo Polskie jest istotnym czynnikiem wpływającym na podtrzymanie tożsamości i identyfikacji z narodem polskim. Przeniesienie dobrych praktyk medycznych, zorganizowanie form pomocy lekarskiej opartych na wzorach europejskich służyło podniesieniu poziomu świadczonej pomocy oraz promocji tych form wśród społeczności lokalnej w krajach zamieszkania Polaków. Rezultatem zorganizowanej pomocy medycznej jest nie tylko szansa na polepszenie stanu zdrowia społeczności polskiej, ale także promocja zdrowego stylu życia w społecznościach lokalnych. Trwałym efektem jest stworzenie bazy materialnej dla długofalowych działań w sferze profilaktyki, diagnostyki i opieki medycznej. Kontynuacja projektu w kolejnych latach jest niezbędna.

Jednym z naszych działań w ramach programu „Zapobiegać, badać, pomagać” jest współpraca z hospicjum „Dajmy nadzieję” w Brzuchowicach na Ukrainie, we współpracy z którym przeprowadziliśmy szkolenie dla rodziców dzieci nieuleczalnie chorych. W ramach szkolenia rodzice kształceni byli w zakresie opieki nad dzieckiem w domu i brali udział w wykładach dotyczących problemów opieki hospicyjnej.

Projekt w liczbach:

  • 5 organizacji
  • 3 kraje
  • 2 hospicja