Warsztaty dla polskich nauczycieli na Litwie

W dniach 25-28 czerwca 2018 roku Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zorganizowało w Wilnie szkolenia dla nauczycieli szkół polskich na Litwie.

Warsztaty “Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy”, prowadzone przez szkoleniowców z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i warszawskich szkół podstawowych, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników. W zajęciach wzięło udział aż 120 osób, dwukrotnie więcej niż planowano.

– Pokutuje taki mit, że najtrudniejszą grupą odbiorców szkoleń są nauczyciele – mówi dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – ale to nieprawda. Nauczyciele przychodzą tutaj bardzo zmotywowani, (…) chcą się uczyć, widzą taką potrzebę, są naprawdę głęboko zaangażowani w to, żeby dowiedzieć się więcej i móc to zaadaptować u siebie w szkole.

Poświęcone pracy ze zdolnymi uczniami szkolenie podzielono na trzy moduły tematyczne. W pierwszej grupie uczestników znaleźli się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy zgłębiali tajniki pracy z wykorzystaniem metod aktywizacyjnych, uczyli się też projektowania i stosowania treningu twórczości. Druga grupa skupiła się na pracy z uczniami zdolnymi, którzy charakteryzują się deficytami i mają problemy z nauką – dziećmi i młodzieżą z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, ADHD, zespołem Aspergera oraz syndromem SNOS (Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych). Trzecia grupa nauczycieli poznała nowoczesne sposoby oceniania, w tym autoewaluację, portfolio ucznia oraz ocenianie kształtujące. Doskonaliła też metody służące budowaniu u uczniów zdolnych umiejętności metapoznawczych i prowadzenie treningów twórczości.

Warsztaty są kontynuacją programu „Orły nie wchodzą po schodach” skierowanego do nauczycieli i kadry zarządzającej z polskich szkół na Litwie realizowanego już od 2015 roku. W jego ramach organizowane są szkolenia z zakresu pedagogiki zdolności. W 2017 roku odbyło się już dwudniowe szkolenie dotyczące systemowego wspierania i metodyki pracy z uczniem zdolnym oraz uzdolnionym. Następna edycja warsztatów planowana jest na jeszcze większą skalę, z ilością uczestników przewyższającą tegoroczną frekwencję.

Projekt współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Fot. Główna: Joanna Bożerodska/zw.lt