Szkoły i przedszkola polskie na Litwie

 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Fundacja przekazała dofinansowanie przeznaczone na wsparcie bieżącej działalności 68 szkół z polskim językiem nauczania (w tym mieszanych) działających w systemie oświaty litewskiej oraz 9 szkółek niedzielnych działających przy Związku Polaków na Litwie, funkcjonujących w ramach szkolnictwa uzupełniającego, do których uczęszcza 12 880 uczniów. Dofinansowanie przeznaczono na systemowe wsparcie bieżących potrzeb środowisk szkolnych, dbałość o warunki do nauki, nowoczesne wyposażenie klas, pracowni językowych i bibliotek w materiały dydaktyczne, podręczniki, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych (sprzęt komputerowy i multimedialny stanowiący wsparcie procesu dydaktycznego oraz meble i elementy będące niezbędnym wyposażeniem sal lekcyjnych), a także sal sportowych.

Z kolei wsparcie bieżącej działalności 82 polskich przedszkoli i grup przedszkolnych na Litwie dotarło do 3034 dzieci polskiego pochodzenia. Dotacje zostały przeznaczone na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyposażenia gabinetów logopedycznych (multimedialne pomoce dydaktyczne, literatura fachowa, narzędzia terapeutyczne), akcesoriów sportowych, wyposażenia uzupełniającego do sal przedszkolnych (m.in. mebelki dziecięce, łóżeczka, tablice, sprzęt multimedialny) oraz elementów wyposażenia przedszkolnych placów zabaw.

Wsparcie

  • nowoczesne wyposażenie klas, pracowni językowych
  • wyposażenie bibliotek
  • zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego
  • meble i elementy wyposażenia sal lekcyjnych i sal sportowych

Projekt w liczbach

  • 68 szkół z polskim językiem nauczania
  • 9 szkółek niedzielnych
  • 12 880 uczniów
  • 82 polskich przedszkoli i grup przedszkolnych na Litwie
  • 3034 przdszkolaków polskiego pochodzenia

 

 

 

Leave a Comment