Przedsiębiorczość – droga do sukcesu

Ogólnym założeniem projektu było kształtowanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych różnych grup Polaków ze Wschodu (młodych przedsiębiorców, studentów, uczniów, nauczycieli), w tym szczególnie umiejętności dostrzegania i wykorzystywania szans w otoczeniu – zarówno w perspektywie kształtowania swojej kariery zawodowej, jak i prowadzenia działalności biznesowej z uwzględnieniem interesu społeczności lokalnej oraz wykorzystania możliwości nawiązania bądź wzmocnienia współpracy gospodarczej z Polską.

Projekty społeczne i kulturalne realizowane przez mniejszości narodowe praktycznie nie otrzymują wsparcia finansowego ze strony państw zamieszkania. Stałe wsparcie z polskich środków publicznych jest warunkiem utrzymania status quo polskich środowisk na Wschodzie, a w przypadku działań związanych z rozwojem aktywnych postaw zawodowych daje szansę na ich rozwój oraz wykorzystanie potencjału przede wszystkim poprzez działania na rzecz aktywizacji zawodowej, wspierania postaw proaktywnych i dynamizowania rozwoju polskiej przedsiębiorczości na Wschodzie.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zamierza kontynuować projekt i realizować działania mające na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych w polskich środowiskach na Wschodzie również w latach następnych, zarówno w postaci dotychczasowej formuły, w tym szczególnie w ramach projektu Lwowska Akademia Biznesu, jak i szerzej we współpracy z polskimi przedsiębiorcami na Wschodzie, zrzeszonymi przy MSPPU na Ukrainie oraz przy FPP KORONA na Litwie, gdzie obecnie trwają przygotowania do uruchomienia bliźniaczego projektu Wileńska Akademia Biznesu, we współpracy z lokalnym polskim biznesem i Filią Uniwersytetu w Białymstoku.

Jednym z kluczowych działań w ramach programu „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu” jest Lwowska Akademia Biznesu. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z SGH przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń związanych z wybranymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa, indywidualne konsultacje biznesowe, uruchomiła miniportal dla przedsiębiorców i bibliotekę biznesową. Celem LAB-u jest rozwinięcie i uzupełnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorców polskiego pochodzenia prowadzących bądź rozpoczynających działalność gospodarczą na Ukrainie. W pięciu zjazdach uczestniczyło łącznie 53 osoby. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Inne projekty wspierane w ramach programu:

  • Szkolenie dla liderów Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego
  • Szkolenia dla Polaków pt. „Przedsiębiorczość bez tajemnic” w Nowym Rozdole na Ukrainie
  • Młodzieżowa Letnia Szkoła Biznesu w Domu Polskim w Samborze na Ukrainie

Projekt w liczbach:

  • 4 organizacje wspierane w ramach projektu
  • 53 uczestników LAB-u
  • 5 zjazdów LAB-u