Polska z plecakiem

“Polska z plecakiem”– obozy integracyjno-edukacyjne z językiem polskim dla młodzieży ze szkół polskich na Litwie i z placówek edukacyjnych uczących języka polskiego i w języku polskim na Białorusi zostały zrealizowane w ramach projektów „Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Litwa” oraz „Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Białoruś”. W obozach zorganizowanych w sześciu turnusach od czerwca do sierpnia 2016 roku (Zakopane, Dźwirzyno, Mrzeżyno i Kretowiny) wzięło udział 570 uczniów w wieku 12-16 lat i 30 opiekunów. W każdym turnusie, poza młodzieżą z Litwy i Białorusi, wzięła udział młodzież z Polski lub młodzież polskiego pochodzenia z innych krajów.

Najważniejszym elementem obozów była nauka języka polskiego. Uczestnicy zostali podzieleni na 10-12 osobowe grupy o różnych poziomach zaawansowania do których zostali przydzieleni na podstawie wcześniej wypełnionych testów składających się z dwóch części: ankieta dotycząca kontaktów z językiem polskim i test leksykalno-gramatyczny.

Każdy turnus obejmował 30 godzin lekcyjnych języka polskiego, które odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych oraz 10 godzin popołudniowych warsztatów językowych (zajęcia językowo-plastyczne, miniprojekty, zajęcia wokalno-językowe, gry symulacyjne, dyskusje i debaty).

Dodatkową atrakcją, umożliwiającą naukę języka w sposób alternatywny i aktywny, był kilkugodzinny bieg z językiem polskim, czyli bieg terenowy ze stacjami, podczas którego grupa rozwiązywała zagadki językowe z zakresu zwyczajów, kultury i ciekawostek o Polsce. Oprócz nauki języka odbyły się wycieczki krajobrazowe, wyjścia kulturalne oraz atrakcje sportowe.

Zakres

  • obozy integracyjno-edukacyjne z językiem polskim dla młodzieży

Projekt w liczbach

  • 570 uczniów w wieku 12-16 lat
  • 30 opiekunów
  • 6 turnusów
  • 180 godzin lekcyjnych języka polskiego
  • 60 godzin popołudniowych warsztatów językowych

Leave a Comment