Polonistyka – dobry kierunek

 

W ramach realizacji projektu dofinansowanie otrzymało 7 katedr i lektoratów języka polskiego z Bułgarii, Litwy, Ukrainy, Macedonii i Rosji. Dofinansowanie przeznaczono na zakup literatury naukowej, podręczników, artykułów papierniczych, prenumeratę czasopism „Forum” i „Polityka”, wyposażenia sal lekcyjnych w meble, bibliotek przy katedrach i lektoratach języka polskiego w sprzęt, pokrycie opłaty za wiosenny i jesienny semestr studiów dla studentów II, III i IV roku filologii polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym oraz przekazanie jednorazowych nagród dla 16 wykładowców Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

Realizacja obozu dialektologicznego zorganizowanego przez Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego umożliwiła kontynuację badań nad odmianą regionalną języka polskiego w okolicy Jaszun i zgromadzenie materiałów do badań naukowych. Studenci polonistyki i translatoryki na Uniwersytecie Sofijskim wzięli udział w kursie Praktyka przekładu, który umożliwił profesjonalne przygotowanie do zawodu tłumacza języka polskiego oraz w wykładach nt. Literatura polska znana i nieznana.