Podręcznik „A to Polski właśnie”

 

W 2016 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wydała dwuczęściowy podręcznik „A to Polski właśnie” przeznaczony do nauki języka polskiego na poziomie A dla młodzieży polskiej na Białorusi. Publikacja obejmująca 40 jednostek lekcyjnych, realizujących materiał gramatyczny, leksykalny i pojęciowy dla poziomu początkującego A1 i poziomu podstawowego A2 jest adresowana do ucznia rosyjskojęzycznego w wieku 14-17 lat.

Do podręcznika dołączona jest płyta CD, na której umieszczone zostały wszystkie teksty i ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Autorami publikacji są pracownicy i współpracownicy Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego: Piotr Garncarek, Anna Rabczuk, Aleksandra Święcka, Magdalena Stasieczek-Górna, Natalia Yaumen i Marta Skura. Ilustracje i projekt okładki przygotowała Maria Apoleika.

 

Leave a Comment