Kurs językowy dla nauczycieli

 

W dniach 1-21 sierpnia 2016 r., we współpracy z Pracownią Glottodydaktyki Kulturowej przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Języka i Kultury Polskiej „Polonicum”, Fundacja zrealizowała Letni Kurs Językowy dla 10 nauczycieli uczących języka polskiego i w języku polskim na Białorusi. Ze względu na zróżnicowanie poziomu kompetencji językowych kurs składał się z 3 typów zajęć: wykłady, lektoraty i warsztaty metodyczne.

Nauczyciele mieli także zapewniony bogaty program kulturalny, który obejmował konwersatoria kulturoznawcze, projekcje najnowszych filmów polskich, warsztaty kuchni polskiej, warsztaty taneczne, udział w Wieczorze Narodów, podczas którego uczestnicy prezentowali swoje kraje oraz spacery tematyczne po Warszawie.

 

Leave a Comment