Bon Pierwszaka – Litwa

 

W 2016 roku, we współpracy ze Zjednoczeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz kierownictwem szkół polskich, Fundacja zrealizowała pilotażowy projekt wsparcia uczniów klas pierwszych w polskich szkołach na Litwie pn. Bon Pierwszaka – Litwa, dzięki któremu 1101 uczniów klas pierwszych zostało wyposażonych w kompletną wyprawkę z artykułami szkolnymi (plecak z wyposażeniem, książkę „Baśnie i legendy polskie” oraz przekazaną przez IPN grę „Mały Polak”) oraz Bon o wartości ponad 500,00 zł., przeznaczony na sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz świadczeń uwzględniających indywidualne potrzeby każdego ucznia klasy pierwszej.
Uroczyste przekazanie wyprawek szkolnych odbyło się 3 września 2016 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Wyprawki przekazał Wiceminister Spraw Zagranicznych Polski Jan Dziedziczak. O przekazaniu pomocy Państwa Polskiego dla pierwszoklasistów pisały zarówno polskie media na Litwie, jak i media w Polsce, podkreślając że jest to przede wszystkim wsparcie dla tych rodziców, którzy zdecydowali się na zapisanie swoich dzieci do polskiej szkoły. Celem takiej pomocy jest również zapewnienie Polaków mieszkających na Litwie, jak ważna dla Polski jest ich edukacja.