Aktywny Samorząd Uczniowski

 

Aktywny Samorząd Uczniowski jest działaniem wspierającym rozwój samorządności uczniowskiej w polskich szkołach na Litwie, realizowanym przez Fundację we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2012 roku. W edycji realizowanej w 2016 roku wzięły udział cztery szkoły: Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, Gimnazjum im. ks. Pr. J. Obrembskiego w Mejszagole, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie. Warsztaty dla uczniów i nauczycieli realizowane w ww. szkołach, zostały poprzedzone wizytą studyjną w Polsce i spotkaniem w szkołach biorących udział w projekcie „Szkoła demokracji” w Polsce.

 

Leave a Comment