A to Polski właśnie – POBIERZ PODRECZNIK

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za Granicą w latach 2016 – 2018.