W dniu 14 grudnia 2022 roku, w trakcie uroczystego posiedzenia w Belwederze, przed jubileuszową galą 30-lecia działalności Fundacji, organizowaną pod Patronatem  Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Rada Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” jednomyślnie podjęła Uchwałę nr 1/12/2022, zgodnie z którą Fundacja będzie posługiwać się imieniem Jana Olszewskiego.

Ze względu na fakt podjęcia w maju 1992 roku decyzji o ustanowieniu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przez mec. Jana Olszewskiego, ówczesnego Prezesa Rady Ministrów, oraz mając na względzie obchodzenie w tym roku jubileuszu 30-lecia założenia i działalności Fundacji, Rada Fundacji postanowiła o nadaniu Fundacji jego imienia.

Zgodnie z § 1 pkt 2. Statutu Fundacji, Patronem Fundacji jest Premier Jan Olszewski – inicjator ustanowienia Fundacji.

Przyjęcie imienia Jana Olszewskiego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest uhonorowaniem jego zasług dla Polski i oddaniem hołdu jego osobie – nie tylko jako wybitnemu prawnikowi, działaczowi społecznemu i politykowi, ale też jako obrońcy działaczy opozycyjnych w procesach politycznych w okresie PRL, harcerzowi i uczestnikowi Powstania Warszawskiego.

Skip to content