Wymiana młodzieżowa Łotwa – Polska

Kilka dni temu zakończyła się wymiana młodzieżowa pomiędzy Polską Szkołą Średnią im. Ity Kozakiewicz w Rydze, a Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy. Wspólne uczestnictwo w lekcjach oraz wycieczki wzmocniły relacje pomiędzy uczniami, a także na wzbogaciły ofertę edukacyjną szkół, do których uczęszczają.

Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu:
▪️ integrację młodzieży polskiej i polonijnej z Łotwy z rówieśnikami z Polski;
▪️ wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie;
▪️ nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy szkołami w Polsce a szkołami partnerskimi;
▪️ pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy historycznej m.in. w zakresie odzyskania przez Polskę niepodległości, przez wszystkich uczniów biorących udział w projekcie;
▪️ doskonalenie znajomości języka polskiego oraz pogłębienie wiedzy z zakresu historii i kultury polskiej przez uczniów ze szkół z zagranicy;
▪️ poznanie przez uczniów szkół działających w Polsce polskiego dziedzictwa w szkół partnerskich z zagranicy;
▪️ aktywizację polskich środowisk oświatowych za granicą oraz środowisk oświatowych w Polsce.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach konkursu „Rodzina polonijna” oraz sfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Related Posts