Pomoc humanitarna dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Ukrainie

Zakupiliśmy i przekazaliśmy prawię tonę żywności dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Stryju w Ukrainie. Nasze wsparcie jak zawsze trafiło bezpłatnie do najbardziej potrzebujących, takich jak osoby starsze, samotne i rodziny wielodzietne.

Pomoc rzeczowa została zakupiona i przekazana w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” w roku 2023.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Related Posts