Odnowiono pomniki powstańców styczniowych w Inklaryszkach i Mamowie na Litwie

W związku z przypadającą w 2023 r. 160. rocznicą wybuchu polskiego powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszonego Manifestem 22 stycznia 1863 r. wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przeprowadziła prace renowacyjne trzech pomników upamiętniających powstańców styczniowych na Litwie.

Prace prowadzone były przy pomniku w Inklaryszkach i przy 2 pomnikach w Mamowie. Prace wykonał zespół Natalii Tomsi – absolwentki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nad renowacją wszystkich upamiętnień czuwał prof. dr hab. Janusz Smaza.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Related Posts