NABÓR W RAMACH III KONKURSU REGRANTINGOWEGO 2023

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego ogłasza III nabór Konkursu Regrantingowego na realizację małych projektów (do kwoty 10 000 zł.), w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” w obszarze „Wydarzenia polonijne”. Konkurs adresowany jest do organizacji polonijnych i polskich oraz grup nieformalnych działających w następujących krajach: Białoruś, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.

Wnioski na projekty realizowane w terminie od 1 października do 15 grudnia można składać w terminie do 30 września 2023 r.

Wnioski projektowe należy przygotować na formularzu przygotowanym przez Fundację i przesłać na adres e-mail: regranting@pol.org.pl.

Przed przesłaniem wniosku projektowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Regrantingowego oraz instrukcją składania wniosków projektowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem zadania publicznego p. Dorotą Guz:
email: d.guz@pol.org.pl lub regranting@pol.org.pl
telefon: +48 22 628 55 57 wew.118; +48 507 898 174

Wyniki III naboru Konkursu Regrantingowego zostaną zamieszone na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego www.pol.org.pl, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Regulamin Regrantingowy 2023
Wniosek projektowy 2023

Instrukcja składania wniosku projektowego
Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji małego projektu

Related Posts