Wsparcie dla Pani Alicji Klimaszewskiej

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności przy finansowym wsparciu Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego opłaca opiekunkę Pani Alicji Klimaszewskiej.

Pani Alicja Klimaszewska od ponad 30 lat zaangażowana jest w ratowanie najbardziej znanej wileńskiej nekropolii. Była jedną z inicjatorek powołania Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, a następnie jego wieloletnim prezesem. Obecnie jest prezesem honorowym organizacji i jeszcze do niedawna aktywnie angażowała się w jej prace.

Dofinansowano ze środków darowizny finansowej Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego

Related Posts