Rozpoczęły się prace przy upamiętnieniach związanych z powstaniem styczniowym na Litwie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczyna prace konserwatorskie i renowacyjne przy 3 upamiętnieniach związanych z powstaniem styczniowym w rejonie trockim na Litwie. Pracami objęty zostanie pomnik w Inklaryszkach i dwa pomniki w Mamowie.

Prowadzone prace przy trzech obiektach związanych z powstaniem styczniowym w rejonie trockim są odpowiedzią na liczne wnioski kierowane przez miejscową społeczność opiekującą się tymi pomnikami od czasu ich ustawienia. Projekt realizowany jest w związku ze 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego.

Nad renowacją wszystkich upamiętnień czuwa prof. dr hab. Janusz Smaza. Prace wykona zespół Natalii Tomsi – absolwentki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Related Posts