Pogrzeb i zakończenie uroczystości pochowania Ludwika Kmicica-Skrzyńskiego

Z wojskową asystą honorową, w 130. urodziny generała w dniu 26 sierpnia 2023 r. na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku przy ul. Władysława Wysockiego 63, Generał Ludwik Kmicic-Skrzyński spoczął obok swoich podkomendnych z 1939 r.

Po przymusowej emigracji, polski Bohater powrócił na należne mu, zaszczytne miejsce w Ojczyźnie.

Projekt jest realizowany przez Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego na zlecenie Kancelarii Premiera, w ramach programu “Prace renowacyjne polskich grobów w Wielkiej Brytanii oraz ekshumacje, sprowadzenie i pochówki w kraju osób zasłużonych dla Polski, w tym członków polskiego rządu emigracyjnego.”

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Pana Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Related Posts