Półkolonie w Wilnie

Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” zrealizowała projekt półkolonii dla dzieci z polskich rodzin w wieku 7️–10 lat.

Dzieci spędzały czas aktywnie, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych, sportowych, muzycznych i tanecznych. Odbyły się także interaktywne zajęcia rozwijające i kształtujące zainteresowania polską kulturą, dziedzictwem narodowym oraz językiem polskim.

Projekt dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Related Posts