Opieka nad kwaterami żołnierzy WP z okresu wojny polsko-bolszewickiej na Łotwie i Litwie

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2023 r. prowadzona jest opieka nad kwaterami żołnierzy WP z okresu wojny polsko-bolszewickiej na Łotwie i Litwie.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w tym celu podejmie współpracę z terenowymi oddziałami Związku Polaków na Litwie oraz Oddziałem Związku Polaków na Łotwie „Promień” w Dyneburgu.

Na Łotwie całoroczną opieką objęte zostały kwatery w Bukmujży, Demene, Dyneburg (krzyż na Słobódce, Grób Nieznanego Żołnierza, krzyż ROPWiM i grób porucznika WP), Ławkiesach (kwatera główna i krzyż ROPWIM), Łocikach, Jankiszkach, Józefowie, Peskach i Wyszkach.
Natomiast na Litwie opieką objęte zostały kwatery w następujących lokalizacjach: Bogdaniszki, Dukszty Stare, Hoduciszki, Mejszagoła, Niemenczyn, Nowe Święciany, Podbrodzie, Święciany, Troki (kwatera główna i grób w Starych Trokach, Wilno (Cmentarz na Starej i Nowej Rossie, Cmentarz Antokolski, Cmentarz na Zakrecie, pojedyncze groby na Cmentarzu Bernardyńskim).

Opieka polega na porządkowaniu terenu kwatery, przygotowywaniu terenu kwatery do ważnych uroczystości państwowych, utylizacji śmieci, starych zniczy i starych wiązanek kwiatów, grabieniu liści, zakupie zniczy i kwiatów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Related Posts