Utworzenie ośrodka polskiego przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze

Już w najbliższym czasie rozpoczną się prace remontowe, mające na celu utworzenie ośrodka polskiego przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze.

Związany z zadaniem projektowym budynek duszpasterski, mieszczący się przy ulicy Pils 2, jest częścią historycznego kompleksu kościoła katolickiego Matki Boskiej Bolesnej w Rydze, będącego zabytkiem architektonicznym o znaczeniu krajowym. Do 1885 roku był to jedyny kościół katolicki na terenie Rygi. W drugiej połowie XIX wieku, kościół został przebudowany i powiększony według projektu znanego ryskiego architekta Johanna Felsko. Od 1940 roku boczna kaplica przy kościele służyła także grekokatolikom. Językiem kazań w świątyni jest język łotewski, lecz w każdą niedzielę i święta odbywają się także msze w języku polskim.

Miejscowa społeczność polska nie ma obecnie jednej konkretnej lokalizacji w Rydze, w której mogłaby się spotykać i organizować wspólne działania edukacyjne, kulturalne i aktywizacyjne. Pomieszczenia plebani znajdują się w złym stanie, wymagają remontu, po którym mogłyby pełnić funkcję centrum działalności polskiej w Rydze.

Projekt przewiduje odrestaurowanie i naprawę pomieszczeń dostosowując je do współczesnych wymagań i funkcji miejsca spotkań.
O postępach prac będziemy informować.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2023”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

 

Related Posts