ODESZŁA PANI WALENTYNA SZYMAŃSKA

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Walentyny Szymańskiej, Polki urodzonej w Kazachstanie w rodzinie zesłańców spod Kamieńca Podolskiego. Nawet w podczas represji z dumą przyznawała się do polskiej narodowości. W 1995 roku zorganizowała i zarejestrowała w Jakucku Polskie Stowarzyszenie „Polonia-Sacha”, którego prezesem była przez ponad 20 lat. Zorganizowała wiele konferencji naukowych, wykonując tym samym ogromną pracę na rzecz Polaków w Jakucji. Zabiegała o szacunek dla naszego języka i tradycji oraz odrodzenie polskiej tożsamości narodowej wśród naszych Rodaków w Kazachstanie. Została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużonej dla Kultury Polskiej.

Żegnamy wybitną działaczkę zaangażowaną w polskie sprawy na Wschodzie.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają: Rada fundacji, Zarząd oraz Zespół Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Related Posts