Przypominamy o II naborze do Konkursu Regrantingowego

Przypominamy, że od 1 czerwca trwa II nabór do Konkursu Regrantingowego na realizację małych projektów (do kwoty 10 000 zł.), w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni w inicjatywach dla polskich spraw” w obszarze „Wydarzenia polonijne”.

Wnioski projektowe należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: regranting@pol.org.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. 

Related Posts