Prace renowacyjne polskich grobów w Wielkiej Brytanii

W ubiegłym tygodniu pracownicy Fundacji odwiedzili polskie groby znajdujące się na niektórych cmentarzach w Londynie i Manchesterze i jego okolicach. W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii prowadzone były ustalenia dotyczące realizacji zadania publicznego pn. „Prace renowacyjne polskich grobów w Wielkiej Brytanii oraz ekshumacje, sprowadzenie i pochówki w kraju osób zasłużonych dla Polski, w tym członków polskiego rządu emigracyjnego”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Related Posts