Odsłonięcie pomnika Śp. Dra Jerzego Targalskiego na Powązkach

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w imieniu wdowy, przyjaciół, współpracowników i wychowanków śp. dra Jerzego Targalskiego, prowadził w 2022 roku zbiórkę środków finansowych na ufundowanie jego nagrobka.

Dzięki wsparciu finansowemu wielu Darczyńców, którzy wzięli udział w zbiórce funduszy, mających na celu umożliwienie realizacji projektu, oraz środkom z dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, udało się stworzyć nowy pomnik tego wybitnego Polaka na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

Nagrobek opracowany został wspólnie z wdową i przyjaciółmi zmarłego oraz przy wsparciu prof. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Realizacją projektu oraz montażem zajął się Radosław Tusznio, prowadzący przedsiębiorstwo Tussini – Konserwacja Dzieł Sztuki.

W okresie PRL Jerzy Targalski działał w opozycji antykomunistycznej, był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, zajmował się publikacją wielu niezależnych czasopism. Współpracował także z paryską „Kulturą” Jerzego Giedroycia oraz Radiem Wolna Europa. Przez wiele lat wykładał na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, a w ostatnich latach życia związany był z Akademią Sztuki Wojennej. Jerzy Targalski zajmował się analizą bezpieczeństwa państwa oraz polityką wschodnią, był jednym z najwybitniejszych sowietologów i ekspertów z zakresu geopolityki oraz orędownikiem idei Intermarium. W uznaniu zasług w 2020 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pragnie podziękować za wsparcie w realizacji projektu wszystkim tym, którzy swoimi działaniami przyczynili się do jego ukończenia – w szczególności Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Prezesowi Rady Ministrów, Panu Wojciechowi Labudzie – Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci, Panu Janowi Dziedziczakowi – Pełnomocnikowi Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Panu Zbigniewowi Rau – Ministrowi Spraw Zagranicznych, Radzie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a także przyjaciołom, wychowankom oraz najbliższym współpracownikom dra Jerzego Targalskiego.

Related Posts