Kapitan Myszkowski – pokazy przedpremierowe

Już w styczniu odbędą się pierwsze pokazy przedpremierowe filmu dokumentalnego „Kapitan Myszkowski”. Projekcje odbędą się: 26 stycznia o 16.15 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) i 27 stycznia o 14.00 w Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu (ul. Marijas iela 1e).

Dokument opowiada o kapitanie Aleksandrze Myszkowskim, jednym z najbardziej zaufanych oficerów Józefa Piłsudskiego. Bohater filmu doprowadził do realizacji operacji Zima i pomógł obronić Łotwę przed bolszewikami w 1920 r. Kapitan Myszkowski do 1919 r. był szefem Sekcji Wschód II Oddziału Sztabu Generalnego WP. W tym samym roku został skierowany do Rygi jako specjalny delegat WP na Łotwie i w Estonii w celu organizacji wojskowej współpracy Polski i Łotwy w obliczu nacierającej Armii Czerwonej. W grudniu 1919 r. oficjalnie mianowano go attaché wojskowym przy Poselstwie Polskim w Rydze i na tym właśnie stanowisku doprowadził do polskiego ataku na wojska bolszewickie nacierające na Łotwę.

Niezwykłe losy kapitana Myszkowskiego przypominają scenariusz filmu sensacyjnego, przez co nazywany bywa polskim Jamesem Bondem.

Serdeczne podziękowania dla rodziny Kapitana Myszkowskiego: Ewy Gan-Ganowicz i Aleksandra Gan-Ganowicza za udostępnienie zdjęć i dokumentów archiwalnych na potrzeby przygotowania filmu.

Szczególne podziękowania dla Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej dr Moniki Michaliszyn za inspirację do podjęcia upamiętnienia kapitana Myszkowskiego i pracowników Ambasady RP w Rydze za pomoc w realizacji filmu.


„Kapitan Myszkowski”
scenariusz i reżyseria: Maciej Dancewicz
produkcja: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą 2020-2023.

Projekt współfinansowany w 2019 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z ORLEN Lietuva i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Related Posts