Wsparcie humanitarne dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Miłosierdzia

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” dostarczyła około 2 000 kg żywności do Rozdilnej, w obwodzie odeskim, do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Miłosierdzia oraz dla Towarzystwa Kultury Polskiej im. Jana Pawła II, na Ukrainie. Produkty żywnościowe zostały dostarczone do Rozdilnej i zostaną rozdane wśród najbardziej potrzebujących osób, w tym osób starszych, samotnych oraz rodzin wielodzietnych, wymagających wsparcia materialnego ze względu na działania wojenne.

Od pierwszych dni wojny przez cały rok Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje działania humanitarne związane z pomocą Ukrainie. Bardzo dziękujemy wolontariuszom z Fundacji 12 Gwiazd za dostarczenie w niezwykle trudnych warunkach pomocy humanitarnej do obwodu odeskiego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji projektu “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Related Posts