Kolonie językowe dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Łotwy

Zadanie publiczne to przygotowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oferta kolonii językowych dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin z Łotwy.

W ramach projektu, zorganizowano trzy czternastodniowe turnusy wyjazdów do malowniczych miejsc Polski – jeden do Darłówka i dwa do Zakopanego, w ramach których uczniowie wzięli udział w bogatym programie zajęć z języka polskiego, a także w zajęciach tematycznych związanych z polską historią i kulturą oraz znajomością terytorium Polski. Grupą docelową było 133 uczniów w wieku 10-17 lat, którym zapewniony został przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także opieka wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, która prowadziła zajęcia językowe i kulturalne. Spotkania były poświęcone historii, tradycjom i zwyczajom, a także znanym postaciom – patronom roku 2022 ustanowionym przez Sejm RP. W czasie wolnym uczniowie uczestniczyli w urozmaiconym programie turystycznym i sportowym, dostosowanym do wieku i zainteresowań.

W wyjazdach uczestniczyli uczniowie z 4 placówek oświatowych – Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Szkoły Niedzielnej Kultury i Języka Polskiego w Jakubowie oraz Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rezekne. Była to doskonała okazja do integracji społeczności łotewskich Polaków.


Related Posts