Dofinansowanie Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie

W ramach realizowanego w 2022 r. zadania publicznego „Dofinansowanie działalności placówek medyczno-opiekuńczych na Wschodzie: Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie”, zostały zakupione niezbędnie dla podopiecznych placówki leki oraz artykuły medyczne.

Hospicjum bł. Księdza Michała Sopoćki w Wilnie jest pierwszą i jedyną placówką pomocy paliatywnej na Litwie. Celem jego działania jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Placówka przewiduje opiekę nad chorymi w zależności od stanu ich zdrowia: w domu pacjenta (hospicjum domowe) lub w hospicjum stacjonarnym. Coraz więcej pacjentów pochodzenia polskiego oraz ich rodzin zwraca się do Hospicjum z prośbą o pomoc. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Related Posts