ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA UFUNDOWANIE NAGROBKA DLA ŚP. DRA JERZEGO TARGALSKIEGO

Minęła  pierwsza rocznica śmierci dra Jerzego Targalskiego. Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w imieniu wdowy, przyjaciół, współpracowników i wychowanków śp. dra Jerzego Targalskiego prowadzi zbiórkę środków finansowych na ufundowanie jego nagrobka.

Fundacja, w konsultacji z wdową i przyjaciółmi zmarłego oraz przy wsparciu prof. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, opracowuje projekt nagrobka. Jego wizualizacja znajduje się w dalszej części informacji. Zapraszamy również do zapoznania się z kosztorysem, związanym z upamiętnieniem tego wybitnego Polaka – dostępny jest on do pobrania pod linkiem: Nagrobek dr. J. Targalskiego – oferta i projekt.

Kwota zebrana (na dzień: 15.11.2022): 14 220,00 zł.

Darowiznę można wpłacać bezpośrednio na jeden z rachunków Fundacji:

PLN: 12 1030 1508 0000 0008 1582 0002

EUR: 37 1030 1508 0000 0008 1582 0037

USD: 87 1030 1508 0000 0008 1582 0010

Swift: CITIPLPX

Nazwa: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa

z dopiskiem: Darowizna na nagrobek dla J. Targalskiego

Poniżej przedstawiamy projekty nagrobka, przygotowane przez firmę Tussini Konserwacja Dzieł Sztuki:

Obecnie, grób śp. dra Jerzego Targalskiego znajduje się na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.

Jerzy Targalski to jeden z najwybitniejszych polskich sowietologów, historyk, doktor nauk humanistycznych, politolog, publicysta, komentator spraw politycznych m.in. na obszarze między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, znawca kilkunastu języków obcych i przede wszystkim zasłużony działacz polskiej opozycji antykomunistycznej w kraju i na emigracji.

Od 2016 roku pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ale dla wielu z nas był przede wszystkim Przyjacielem i serdecznym Kolegą, który uczył niezależnego, krytycznego myślenia i przestrzegał przed niebezpieczeństwem grożącym całemu wolnemu światu ze strony Kremla.

W czasach PRL Jerzy Targalski – słynny Józef Darski vel Dzikus z Podziemia, Lejb Rosenschwantz czy Antoni Wichrzyciel – działał w opozycji antykomunistycznej. Był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Był współtwórcą i wydawcą wielu niezależnych czasopism, publikował m.in. w: „Obozie”, „Głosie” i „Niepodległości”. Współpracował także z paryską „Kulturą” Jerzego Giedroycia oraz Radiem Wolna Europa. Wykładał na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, a w ostatnich latach życia związany był z Akademią Sztuki Wojennej.

Jerzy Targalski zajmował się analizą bezpieczeństwa państwa oraz polityką wschodnią, był jednym z najwybitniejszych sowietologów i ekspertów z zakresu geopolityki oraz orędownikiem idei Intermarium. W uznaniu zasług w 2020 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pol.org.pl.

Related Posts