ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA UFUNDOWANIE NAGROBKA DLA ŚP. DRA JERZEGO TARGALSKIEGO ZAKOŃCZONA

Minęła  pierwsza rocznica śmierci dra Jerzego Targalskiego. Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w imieniu wdowy, przyjaciół, współpracowników i wychowanków śp. dra Jerzego Targalskiego prowadził zbiórkę środków finansowych na ufundowanie jego nagrobka.

Fundacja, w konsultacji z wdową i przyjaciółmi zmarłego oraz przy wsparciu prof. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, opracowała projekt nagrobka. Jego wizualizacja znajduje się w dalszej części informacji. Zapraszamy również do zapoznania się z kosztorysem, związanym z upamiętnieniem tego wybitnego Polaka – dostępny jest on do pobrania pod linkiem: Nagrobek dr. J. Targalskiego – oferta i projekt.

Zbiórka została zakończona 5 grudnia 2022 roku, dzięki wpłatom wielu Darczyńców udało się zebrać całość kwoty.

Poniżej przedstawiamy projekty nagrobka, przygotowane przez firmę Tussini Konserwacja Dzieł Sztuki:

Obecnie, grób śp. dra Jerzego Targalskiego znajduje się na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.

Jerzy Targalski to jeden z najwybitniejszych polskich sowietologów, historyk, doktor nauk humanistycznych, politolog, publicysta, komentator spraw politycznych m.in. na obszarze między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, znawca kilkunastu języków obcych i przede wszystkim zasłużony działacz polskiej opozycji antykomunistycznej w kraju i na emigracji.

Od 2016 roku pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ale dla wielu z nas był przede wszystkim Przyjacielem i serdecznym Kolegą, który uczył niezależnego, krytycznego myślenia i przestrzegał przed niebezpieczeństwem grożącym całemu wolnemu światu ze strony Kremla.

W czasach PRL Jerzy Targalski – słynny Józef Darski vel Dzikus z Podziemia, Lejb Rosenschwantz czy Antoni Wichrzyciel – działał w opozycji antykomunistycznej. Był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. Był współtwórcą i wydawcą wielu niezależnych czasopism, publikował m.in. w: „Obozie”, „Głosie” i „Niepodległości”. Współpracował także z paryską „Kulturą” Jerzego Giedroycia oraz Radiem Wolna Europa. Wykładał na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, a w ostatnich latach życia związany był z Akademią Sztuki Wojennej.

Jerzy Targalski zajmował się analizą bezpieczeństwa państwa oraz polityką wschodnią, był jednym z najwybitniejszych sowietologów i ekspertów z zakresu geopolityki oraz orędownikiem idei Intermarium. W uznaniu zasług w 2020 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Fundacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pol.org.pl.

Related Posts

Skip to content