Spotkania w ramach projektu “Repatriacja Krok po Kroku”

Grupa ekspertów Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w ramach projektu „Repatriacja Krok po Kroku – III i IV edycja”, prowadzi serię spotkań w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie. Od 3 do 12 września zapoznaje członków i sympatyków organizacji polonijnych z możliwością repatriacji do Polski oraz bezpłatnego nauczania języka polskiego, poprzez kursy on-line w ich krajach. Uczestnikom spotkań jest wręczany zaktualizowany „Poradnik Repatrianta”. Na spotkaniach, które odbyły się między innymi już w Czkałowie, Jasnej Polanie, Zielonym Gaju, Oziornoje, Nur Sułtanie i Karagandzie, repatrianci i kandydaci na repatriantów zadają liczne pytania, dotyczące procesu repatriacji i warunków życia w Polsce. Osoby biorące udział w spotkaniach, są zapraszani na 3 miesięczny, bezpłatny kurs on-line języka polskiego z elementami historii i kultury Polski.

Projekt realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w partnerstwie z Fundacją dla Rodaka, a współfinasowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, których dysponentem jest MSWiA.

Related Posts