Wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących w litewskim systemie oświaty w latach 2022-2023 – placówki do 100 uczniów

“Polski bez granic” – wsparcie bieżącej działalności polskich szkół i przedszkoli funkcjonujących w litewskim systemie oświaty w latach 2022-2023 – placówki do 100 uczniów

Wsparcie polskich szkół i przedszkoli na Litwie jest przedsięwzięciem polegającym na pomocy placówkom z polskim językiem nauczania (w tym mieszanych) działających w systemie oświaty litewskiej, w których liczba uczniów nie przekracza 100 osób. Jest to działanie realizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego nieprzerwanie od 2014 roku. W 2022 roku wsparcie bieżącej działalności obejmuje 112 placówek edukacyjnych, do których uczęszcza 3.827 osób, w tym:

– 22 szkoły z polskim językiem nauczania, w których uczy się 1.032 osoby;
– 90 przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania, do których uczęszcza 2.795 dzieci.

Katalog możliwych do dofinansowania kosztów bieżącej działalności szkół z polskim językiem nauczania obejmuje:

• zakup pomocy dydaktycznych i metodycznych (m.in. biurowe i plastyczne, materiały eksploatacyjne, tablice edukacyjne, programy edukacyjne, drobne upominki rzeczowe za udział w konkursach);
• zakup wyposażenia gabinetów logopedycznych (m.in. multimedialne pomoce dydaktyczne, narzędzia terapeutyczne);
• zakup wyposażenia uzupełniającego do pomieszczeń szkolnych (m.in. meble, tablice szkolne, rolety, żaluzje);
• zakup akcesoriów sportowych i elementów wyposażenia sal gimnastycznych, boisk szkolnych oraz przyszkolnych placów zabaw – z wyłączeniem środków trwałych;
• zakup akcesoriów i wyposażenia przeznaczonego do modernizacji pomieszczeń szkolnych – z wyłączeniem środków trwałych;
• dofinansowanie obiadów dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej;
• stypendia dla nauczycieli przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych m.in. dofinansowanie szkoleń, warsztatów, czesnego za studia podyplomowe;
• koszty transportu na terenie Litwy oraz Polski związane z realizowanym programem edukacyjnym oraz działalnością na rzecz promowania kultury i języka polskiego;
• koszty promocji szkoły- działania związane komunikacją, gadżety reklamowe, ogłoszenia medialne, prowadzenie, modernizacja oraz tworzenie stron www;
• koszty bankowe związane z realizacją płatności, dotyczących przedmiotu umowy, dokonywanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna” na rzecz placówek objętych działaniem.

Katalog możliwych do dofinansowania kosztów bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania obejmuje:

• zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. materiały plastyczne i biurowe, zabawki oraz materiały i przyrządy edukacyjne stymulujące rozwój psychomotoryczny u dzieci);
• zakup wyposażenia gabinetów logopedycznych (m.in. multimedialne pomoce dydaktyczne, narzędzia terapeutyczne);
• zakup akcesoriów sportowych (m.in. piłki, skakanki);
• zakup wyposażenia uzupełniającego do sal przedszkolnych (m.in. mebelki dziecięce, łóżeczka, tablice, rolety, żaluzje);
• zakup elementów wyposażenia przedszkolnych placów zabaw – z wyłączeniem środków trwałych;
• dofinansowanie wyżywienia dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej;
• stypendia dla nauczycieli przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych m.in. dofinansowanie szkoleń, warsztatów, czesnego za studia podyplomowe;
• koszty bankowe związane z realizacją płatności dotyczących przedmiotu umowy, dokonywanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna” na rzecz placówek objętych działaniem.

Kwota dotacji może zostać przeznaczona na te kategorie kosztów, których pokrycie jest dla placówki priorytetowe. Bardzo często jest to tylko jedna kategoria kosztów (np. zakup wyposażenia uzupełniającego do sali dydaktycznej lub zakup pomocy dydaktycznych i metodycznych).

Related Posts