WYNIKI NABORU WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA SEMESTR WIOSENNY ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium w ramach zadania publicznego pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student” finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

W ramach naboru na semestr wiosenny roku akademickiego 2021/2022 o stypendium aplikowało 398 studentów polskiego pochodzenia.

Komisji przedstawiono zestawienie 347 wniosków spełniających warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji. Pozostałe 51 wniosków nie spełniało wymogów formalnych.
Dofinansowanie przyznane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania publicznego w I półroczu 2022 r., umożliwiło przyznanie 235 stypendiów. Decyzją Komisji Stypendialnej wsparcie finansowe otrzymali studenci z Republiki Czeskiej, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Serbii oraz Ukrainy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) lista studentów, którzy otrzymali stypendia nie może zostać opublikowana na stronie Fundacji. Wszyscy studenci, którzy w semestrze wiosennym 2021/2022 aplikowali o stypendium Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, informację o decyzji Komisji otrzymali bezpośrednio na wskazane we wnioskach adresy mailowe.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Related Posts