Kontynuacja prac remontowych Domu PZKO w Trzyńcu Leszna Dolna

W MK PZKO w Trzyńcu Leszna Dolna ruszyły prace remontowe! W ramach dofinansowania zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2022 – Infrastruktura Polonijna”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, organizacja w roku 2022 rozpoczęła prace remontowe poddasza, w tym trzech pokoi, korytarza i klatki schodowej prowadzącej na poddasze.

Projekt jest kontynuacją prac remontowych, które rozpoczęły się w 2019 roku i pozwoliły na wyremontowanie kuchni. W 2020 roku przeprowadzony został remont łazienek, korytarza i holu głównego budynku PZKO w Trzyńcu – Leszna Dolna, a w 2021 roku z powodzeniem ukończono prace remontowe sali głównej oraz sceny.

Related Posts