Paczki świąteczne dla dzieci w Petersburgu

W ramach realizowanego w 2021 r. zadania „Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków w krajach byłego ZSRR” (Oferta 766/DWPP/2021), które zostało sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Petersburska Regionalna Kulturalno-Oświatowa Organizacja Społeczna „Polska Macierz Szkolna” z siedzibą w Petersburgu zorganizowała akcję Świętego Mikołaja.  22 paczki świąteczne trafiły do dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Related Posts