PROJEKT: NORWID

Jak zainteresować młodzież twórczością Cypriana Kamila Norwida? Jak pokazać, że XIX-wieczny romantyk to postać, którą warto się inspirować, nawet w erze rozwiniętych technologii cyfrowych? W 200. rocznicę urodzin Norwida to wyzwanie podjęła Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W piątek 24 września ruszył „Projekt: Norwid”. Jego celem jest promocja wiedzy o życiu i twórczości poety, przede wszystkim wśród polskiej młodzieży mieszkającej poza granicami kraju. Akcję honorowym patronatem objął Premier Mateusz Morawiecki.

Komu listownie oświadczył się poeta? Z jakiego powodu trafił do więzienia? Co było pierwszą lekturą Norwida? Na początek twórcy projektu przygotowali quiz online wiedzy o Norwidzie, uzupełniony mało znanymi faktami z życia artysty. Quiz, opracowany przez badaczkę twórczości artysty, dostępny jest na stronie projektu: wwww.norwid.org.pl.

Kolejna inicjatywa, realizowana w ramach akcji PROJEKT: NORWID, skierowana jest do uczniów ze wszystkich polskich szkół działających poza granicami kraju. To konkurs na projekt graficzny koszulki, promującej postać i twórczość Norwida. Szkoły zwycięzców otrzymają zestaw 100 koszulek
z autorskimi projektami graficznymi, a sami finaliści czytniki e-booków.

W październiku, na stronie www.norwid.pol.org.pl, opublikowane zostaną scenariusze lekcji. To część projektu skierowana do tych nauczycieli z polskich szkół – funkcjonujących poza granicami kraju – którzy będą chcieli zdobyć nowe umiejętności praktyczne i poznać narzędzia cyfrowe przydatne podczas pracy z uczniami. Scenariusze stanowią też materiał uzupełniający szkolenia przeznaczone dla nauczycieli.

Związane z projektem działania edukacyjne zostaną uzupełnione dystrybucją pakietów książek
o Norwidzie. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekaże je do 50 największych polskich szkół działających poza granicami kraju. Powstaną także materiały informacyjne, m.in. animacja, infografiki oraz bannery, które będzie można pobrać na stronie internetowej projektu i wykorzystać do upowszechniania wiedzy o ostatnim polskim romantyku.

„Projekt: Norwid” będzie również obecny w mediach społecznościowych. Na profilu Facebookowym
i Twitterze Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” będą publikowane informacje o podejmowanych działaniach, propozycje dla szkół, treści i grafiki edukacyjne.

Wszystkie szczegóły na temat akcji oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie: www.norwid.pol.org.pl.


Komunikat nt. konkursów norwidowskich, organizowanych przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut De Republica oraz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach i odbywających się pod Patronatem Honorowym Premiera Mateusza Morawieckiego znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/premier/premier-morawiecki-o-norwidzie-jego-wielkosc-polega-tez-na-tym-ze-jego-poezja-grafiki-spojrzenie-na-zycie-i-wiara-sa-ponadczasowe

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Related Posts