Pomoc dla Polaków z Grodzieńszczyzny

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” za pośrednictwem Caritas Diecezji Grodzieńskiej z siedzibą w Grodnie realizuje projekt pn. „Wschodni Fundusz Dobroczynności – działanie socjalne adresowane do Polaków mieszkających na Grodzieńszczyźnie”. Projekt jest finansowany ze środków darowizny przyznanych przez Fundację KGHM Polska Miedź.

Głównym celem projektu jest udzielenie pomocy charytatywnej osobom pochodzenia polskiego, mieszkającym na terenie obwodu grodzieńskiego na Białorusi, które znajdują się w trudniej sytuacji materialnej lub zdrowotnej z powodu epidemii koronawirusa. Beneficjentami projektu są osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, niepełne, sieroty, osoby bezdomne itp.

W trakcie realizacji projektu pn. „Wschodni Fundusz Dobroczynności – działanie socjalne adresowane do Polaków mieszkających na Grodzieńszczyźnie” Caritas Diecezji Grodzieńskiej zakupuje produkty spożywcze na potrzeby stołówki dla ubogich, w której codzienne ok. 150 osób otrzymuje ciepłe obiady. W ramach projektu, który jest finansowany ze środków darowizny Fundacje KGHM Polska Miedź, zostały również zakupione paczki żywnościowe oraz artykuły ochrony osobistej i środki do dezynfekcji (rękawiczki, maski, płyny dezynfekujące itd.), które są bezpłatnie rozpowszechniane wśród podopiecznych Caritas Diecezji Grodzieńskiej. Pomocą będzie objęte 150 rodzin pochodzenia polskiego, które znalazły się w ciężkiej sytuacji losowej z powodu choroby jednego albo więcej członków rodziny na COVID-19. Większość z tych rodzin, którymi opiekuje się Caritas Diecezji Grodzieńskiej, mieszka w mniejszych miejscowościach i ma trudną sytuację materialną.

Środki przyznane przez Fundację KGHM Polska Miedź na realizację projektu pn. „Wschodni Fundusz Dobroczynności – działanie socjalne adresowane do Polaków mieszkających na Grodzieńszczyźnie” przyczyniają się do polepszenia sytuacji materialnej oraz socjalnej najbardziej potrzebujących polskich rodzin, zamieszkałych na terenie obwodu Grodzieńskiego na Białorusi.

Related Posts