POMOC CHARYTATYWNA I SOCJALNA DLA POLAKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTAMI EPIDEMII KORONAWIRUSA

W 2020 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w odpowiedzi na rosnące potrzeby polskich środowisk w krajach dawnego bloku wschodniego, będące wynikiem pandemii Covid-19, zrealizowała dodatkowe działania pomocowe.

Celem projektu „Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków na Wschodzie dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa” z jednej strony było zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego, a z drugiej złagodzenie ekonomicznych skutków pandemii. Projekt obejmował 17 działań adresowanych do środowisk polskich w Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Łotwie, Mołdawii, Rosji i Ukrainie.

Udzielane wsparcie realizowane było poprzez:

  • wypłatę jednorazowych świadczeń finansowych (zapomogi otrzymało ponad 770 osób)
  • przekazywanie leków, środków opatrunkowych i akcesoriów medycznych (tę formę pomocy otrzymało ponad 800 osób)
  • przekazywanie środków czystości, środków do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej (tę formę pomocy otrzymało ponad 900 osób, a także placówki edukacyjne oraz medyczno-opiekuńcze)
  • przekazywanie paczek żywnościowych (te formę pomocy otrzymało ponad 1 150 osób).

W ramach projektu dofinansowana została również inicjatywa polskich organizacji medycznych z Mołdawii i Ukrainy (Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, Stowarzyszenia „Jasna Góra” z Tyraspola) polegająca na organizowaniu bezpłatnych konsultacji lekarskich, podczas których wykonywano podstawowe badania oraz przekazywano leki. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 1 000 osób.

Informacje o projekcie w mediach:

Aktualizacja: materiał TV Kurier Galicyjski z 13.01.2021

Pomoc charytatywna dla osób polskiego pochodzenia w Mołdawii.

Z Polski z miłością – relacja z akcji pomocowej w Kazachstanie (str. 8 Ałmatyńskiego Kuriera Polonijnego)

Projekt „Pomoc charytatywna i socjalna dla Polaków na Wschodzie dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa” dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Related Posts

Skip to content