Modernizacja przestrzeni edukacyjnej Złoty Skok – Bezdany

Pod koniec 2020 roku w ramach realizacji zadania »Modernizacja i dostosowanie do potrzeb medialnych przestrzeni edukacyjnej „Złoty Skok. Bezdany” Domu Kultury Polskiej w Wilnie« stworzono studio medialne oraz zmodernizowano techniczną przestrzeń ekspozycyjną. Projekt realizowała Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Fundacją Dobroczynności i Pomocy w Wilnie oraz Zrzeszeniem “Polski Ośrodek Informacji w Wilnie InfoRum“.

Dom Kultury Polskiej (DKP) w Wilnie od 2001 r. realizuje projekty, których celem jest wspieranie zachowania tożsamości narodowej Polaków na Litwie, pielęgnowanie oraz promocja polskiego dziedzictwa narodowego, historii, kultury oraz języka polskiego. DKP pełni również funkcję integrującą i wspierającą polskie organizacje działające w Wilnie oraz na całej Litwie. Na potrzeby działalności polskich organizacji w DKP wydzielone są pomieszczenia oraz sala koncertowa. W sumie zlokalizowane są tam siedziby 30 polskich organizacji społecznych oraz redakcji takich jak jak TVP Wilno, czy portal wilnoteka.lt.

W DKP na poziomie -1 zaaranżowana została multimedialna stała wystawa historyczna „Złoty Skok. Bezdany“. Wystawa przedstawia wnętrze wagonu, w które wkomponowano pamiątki z 1908 r. Ekspozycja obejmuje wprowadzenie do mało znanych wydarzeń z życia i działalności Józefa Piłsudskiego w początkowym okresie odbudowy Państwa Polskiego. Widzowie mogą zanurzyć się w wydarzenia, które miały miejsce 26 sierpnia 1908 roku tuż obok Wilna na dworcu kolejowym w Bezdanach, gdzie Józef Piłsudski wraz z bojowcami dokonał największego w Imperium Rosyjskim napadu rabunkowego na pociąg pocztowy. Łupem zamachowców padło 200,000 rubli, które zostały przeznaczone na powstające polskie organizacje wojskowe. To jedyna tego typu akcja, w której wzięło udział aż czterech przyszłych premierów państwa Polskiego.

W grudniu 2020 roku Dom Kultury Polskiej w Wilnie zmodernizował technicznie i ożywił przestrzeń ekspozycyjną. W związku z ograniczeniem liczby turystów oraz gości DKP ostatnio jest ona rzadko wykorzystywana, natomiast po przebudowie, wyciszeniu, zainstalowaniu okablowaniu i dostosowaniu do systemu medialno-realizacyjnego Polskiego Ośrodka Informacji w Wilnie „Inforum” będzie ona pełnić także funkcję niewielkiego audiowizualnego studia internetowego, nie zatracając przy tym możliwości dalszego służenia celom edukacyjnym.

W ramach prac remontowo-instalacyjnych przestrzeń medialna została wyciszona odpowiednim systemem kotar dźwiękoszczelnych, co pozwoli na czas realizacji medialnej zapewnić jej odpowiednie warunki techniczne. System połączeń kablowych z realizatorką Ośrodka „Inforum” oraz dużą salą zintegruje nową przestrzeń z przygotowywanym przez „Inforum” systemem obsługi i nagłaśniania wydarzeń kulturalnych w Domu Polskim.

Projekt finansowany został ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Related Posts