Aktywni w kulturze w działaniach promujących Polskę 2020

W 2020 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” kontynuowała w ramach zadania publicznego realizację inicjatyw polegających na promocji Polski, pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny oraz szeroko rozumianych polskich wartości kulturowych i patriotycznych poza granicami naszego kraju.

W 2020 r. organizacje i stowarzyszenia polskie na Wschodzie oraz podmioty polonijne współpracujące z Fundacją angażowały się w działania promujące Polskę w ramach obchodów 102. rocznicy odzyskania Niepodległości, 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz inicjatyw mających na celu uhonorowanie ustanowionych przez Sejm RP patronów 2020 roku – Jana Pawła II oraz Hetmana Stanisława Żółkiewskiego herbu Lubicz.

W ramach działalności na rzecz Polaków i Polonii za granicą Fundacja wspierała organizację licznych wydarzeń popularyzujących nasz kraj, promujących polską kulturę i historię. W ramach zadania zorganizowano: 3 wydarzenia literacko-muzyczne, ponad 12 koncertów (Koncert z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II w Chorwacji), 2 festiwale, imprezę kabaretową, 7 wystaw (“Polskie ślady na Żytomierszczyźnie” – wystawa fotograficzna i okrągły stół; Wystawa fotograficzna “Znani Polacy urodzeni w Stanisławowie”; “Czas Fedeckiego” – wystawa fotograficzna i okrągły stół) oraz plener malarski. Oprócz występów i działalności artystycznej odbyły się 3 konferencje, liczne wykłady i prelekcje oraz warsztaty i zajęcia historyczno-edukacyjne o tematyce niepodległościowo-patriotycznej. Zorganizowano również ponad 10 konkursów plastycznych, literackich, teatralnych, fotograficznych, muzycznych oraz z wiedzy o historii Polski i wybitnych Polakach.

W projekcie znalazło się też miejsce dla imprez plenerowych – odbyły się liczne wyjazdy i spotkania historyczno-patriotyczne (100-lecie Bitwy Warszawskiej i Nadniemeńskiej w Wilnie), zorganizowano grę terenową (“Śladami kołomyjskich zabytków” – ślady dziedzictwa II RP na Pokuciu, gra terenowa), 2 rajdy rowerowe i konny, piknik z kursem jeździeckim oraz szkoleniem patriotyczno-sportowym (“Patrol ułański” – szkolenia patriotyczne i sportowe w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski). Miały miejsce również pokazy grup historycznych i degustacja polskiej kuchni. Przygotowano publikację oraz foldery do wystaw, powstał teledysk (Folk Vibes „O Mój Rozmarynie”) oraz filmik informacyjno-edukacyjny. Fundacja wsparła działalność grupy rekonstrukcyjnej oraz rozbudowę kolekcji muzealnej. W ramach projektu miały miejsce także wydarzenia i realizacje religijno-patriotyczne – odbyły się inauguracyjne msze święte, uroczyste apele pamięci oraz przeprowadzone zostały prace porządkowe na polskich cmentarzach.

Zadanie publiczne było realizowane w sumie w 9 krajach. Wzorem ubiegłych lat działania dotyczyły takich państw jak: Białoruś, Francja, Litwa, Łotwa, Ukraina i Rosja. W zeszłym roku zakres krajów został rozszerzony o Chorwację, Irlandię i Słowację.W ramach projektu wsparto polskie organizacje i stowarzyszenia w realizacji 35 różnorodnych inicjatyw: na Białorusi zrealizowano 3 działania; w Chorwacji zrealizowano 1 działanie; we Francji zrealizowano 1 działanie; w Irlandii zrealizowano 1 działanie; na Litwie zrealizowano 9 działań; na Łotwie zrealizowano 1 działanie; w Rosji zrealizowano 1 działanie; na Słowacji zrealizowano 1 działanie; na Ukrainie zrealizowano 17 działań.

Dodatkowo pozytywny efekt zadań uwzględnionych w przedmiotowym projekcie wzmocniły działania własne Fundacji, które miały na celu przede wszystkim promocję polskości i polskiej kultury we wszelkich praktycznych aspektach odpowiednio wpisujących się w kontekst polonijny i dobrosąsiedzki, a ze względu na swoją specyfikę i złożone finansowanie realizowane były bezpośrednio przez zespół Fundacji.

W 2020 r. Fundacja zaangażowała się w organizację 9 projektów własnych. Jednym z nich było wydanie audiobook’a „Pan Tadeusz” we współpracy z Fundacją Wolne Dźwięki. Ponadto, Fundacja zorganizowała III edycję wystawy „Polskie Drogi do Niepodległości”, która pokazywała sylwetki twórców filmowych – jednych z najważniejszych postaci polskiej kinematografii w II RP oraz przygotowano konkurs portalu IDA dla dzieci i dorosłych pn. „Opowiedz mi o Polsce – historie rodzinne”.

Fundacja, we współpracy z „Kurierem Galicyjskim” i Fundacją im. J. Lelewela zorganizowała również dyskusję panelową o obronie Lwowa w 1920 r. i 1939 r. Natomiast w ramach projektu LAVKA 100 – Niepodległość Jednoczy – będącego kontynuacją działań z lat 2018-2019 – oprócz tradycyjnej dyskusji odbyły się również warsztaty artystyczne i powstał utwór muzyczny, wykorzystujący potencjał intelektualny i artystyczny Polonii oraz Polaków za granicą.

Działaniem związanym z uczczeniem 400. rocznicy śmierci Hetmana Żółkiewskiego była wyprawa grupy husarzy na uroczystości w założonej przez hetmana Żółkwi na Ukrainie. Powstał zwiastun do filmu o kpt. Aleksandrze Myszkowskim i część ujęć filmowych o zapomnianym bohaterze dwóch narodów – łotewskiego i polskiego.

Projekt „Aktywni w kulturze w działaniach promujących Polskę” dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Related Posts