Działanie “Media Plus – Najlepiej po polsku!” w roku 2020

Projekt „Media PLus – Najlepiej po polsku!” jest częścią systemowych, systematycznych działań prowadzących do inicjowania współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy redakcjami polskimi, których nadrzędnym celem jest realizacja misji propagowania polskich interesów oraz wartości na Wschodzie i w Europie Środkowej. Jego celem pośrednim jest wsparcie Polaków mieszkających poza granicami kraju, niesienie im pomocy oraz dbanie o nasze dziedzictwo narodowe i promocję Polski.

Grupą docelową działań FPPnW w ramach tego projektu były w 2020 r. redakcje polskich mediów na Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech oraz w Brazylii, Czechach, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Niemczech, Rosji, RPA i we Włoszech oraz w Polsce. Równie ważnym obszarem działań FPPnW w 2020 r. była inwestycja w edukację polskiej kadry dziennikarskiej na Wschodziepodnoszenie kwalifikacji polskich redaktorów i przygotowanie młodych kadr do pracy w zawodzie. Dzięki podnoszeniu technicznej oraz merytorycznej jakości polskich mediów i udzielaniu im wsparcia instytucjonalnego, polskie redakcje stają się coraz bardziej atrakcyjne dla młodego pokolenia polskich dziennikarzy oraz polskojęzycznych odbiorców na Wschodzie.

Bezpośrednie i długoterminowe efekty realizacji zadania „Media PLus – Najlepiej po polsku!” w 2020 r. były następujące:
• poprawiono jakość i regularną edycję 32 tytułów prasowych o różnej częstotliwości ukazywania się – od dziennika, przez tygodniki, miesięczniki, kwartalniki, po półroczniki i roczniki (Kurier Wileński, Tygodnik Wileńszczyzna, Głos, Zwrot, Polonus w Kirgistanie, Monitor Polonijny, Polak w Niemczech, Jutrzenka, Ałmatyński Kurier Polonijny);
• poprawiono jakość i regularną emisję 13 audycji radiowych (np. Nasz Głos, Radio Lwów, Radio Znad Wilii, Polskofalówka, Polska Fala w Gagauzji, Radio Berdyczów, Jedność, Język Polski bez granic, Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie);
• zadbano o regularną emisję produkcji filmowo-telewizyjnych wysokiej jakości realizowanych przez 10 redakcji telewizyjnych (np. O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko, Akcenty Polskie; Polonia Węgierska TV, Videopyja);
• zapewniono wsparcie 24 portali internetowych (przykładowe Radio Znad Wilii, Wilnoteka, Głos, Moje Miasto, Polonia Mołdawska);
• podniesiono standard techniczny 37 redakcji poprzez remonty, zakup/modernizację sprzętu i oprogramowania;
• zorganizowano zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie (częściowo w trybie on-line), w którym udział wzięło udział 54 uczestników z 10 krajów;
• poprzez praktyki podniesiono kompetencje 35 redaktorów polskich mediów na Wschodzie; (szkolenia z dziennikarstwa radiowego Media Plus, warsztaty Media Start w Wilnie)
• dokonano digitalizacji papierowego wydania dziennika „Kurier Wileński” – około 6 500 stron materiałów prasowych;

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Related Posts