Ferdynand Ruszczyc – współpraca kulturalna między Polską a Białorusią

Projekt pn. „Ferdynand Ruszczyc – współpraca kulturalna między Polską a Białorusią” zakłada wypracowanie trwalej płaszczyzny współpracy dla wymiany intelektualnej między środowiskami opiniotwórczymi Polski i Białorusi poprzez stworzenie, aktywne prowadzenie i rozwijanie strony internetowej ruszczyc.eu. Zamierzeniem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest utrzymanie i rozwijanie strony także po zakończeniu realizacji projektu w ramach działań prowadzonych przez Zespół ds. Mediów FPPnW co najmniej do końca 2021 roku. Zapewnione to zostanie m.in. w ramach działań podejmowanych przez tenże zespół, z powadzeniem prowadzący portal informacyjny dot. Wschodu IDA czy fundacyjne profile w mediach społecznościowych.

Istotnym dodatkowym elementem, będącym efektem realizacji projektu będzie aktywizowanie i wzmocnienie pozycji polskich środowisk zamieszkujących obszar Białorusi poprzez rozpowszechnianie informacji na temat projektu, podnoszenie wiedzy na nt. Ferdynanda Ruszczyca i Jego dorobku artystycznego, promowanie projektu w białoruskich mediach, a także rozwijanie międzynarodowego dialogu dotyczącego postaci Ferdynanda Ruszczyca jako symbolu wspólnych losów i dziedzictwa Polski i Białorusi. Strona internetowa ruszczyc.eu stanowić będzie także przydatny i nowoczesny materiał edukacyjny do wykorzystania w procesie nauczania w ramach działań podejmowanych przez Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna na Białorusi.

Celem autorów projektu będzie promowanie jego w przestrzeni internetu poprzez reklamę na profilach społecznościowych, pozycjonowanie strony ruszczyc.eu, oraz drogą dotarcia do środowisk opiniotwórczych – dziennikarskich i akademickich: dziennikarzy i przedstawicieli ośrodków akademickich, a także młodzieży studenckiej, przedstawicieli instytucji kulturalnych, nauczycieli.

Related Posts