Polska Półka na Wschodzie

Inicjatywa „Polska Półka na Wschodzie” to projekt dedykowany dla bibliotek w Czechach, Ukrainie, Białorusi i Litwie. Dzięki niemu placówki otrzymują dzieła polskich autorów i w ten sposób rozszerzają swoje księgozbiory.  Działanie realizowane jest nieprzerwanie od 2015 roku przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Trzy rodzaje publikacji trafiają do bibliotek – książki wydane w języku polskim, książki przetłumaczone na język angielski i języki miejscowe oraz książki poświęcone polskiej kulturze, literaturze i historii. Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki, który dostarczy wsparcia merytorycznego, wskazując odpowiednie książki do zakupu, dostarczając nieodpłatnie niektóre publikacje.

„Polska Półka na Wschodzie” finansowana jest z darowizny przekazanej przez Fundację LOTTO oraz ze środków Fundacji PZU.

 

Related Posts