Konsekracja kościoła pw. Ducha Świętego w wileńskim Grzegorzewie

W sobotę 29 sierpnia metropolita wileński Gintaras Grušas dokonał konsekracji kościoła pw. Ducha Świętego w wileńskim Grzegorzewie. We wciąż wykańczanej świątyni zamontowano niedawno dębowe ławki zakupione ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź na wniosek Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.  W uroczystej Mszy Świętej uczestniczył Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak.

Parafia w Grzegorzewie realizuje wiele zadań we współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w szczególności duchowni i siostry zaangażowani są w pracę z młodzieżą i wspieranie osób potrzebujących i ostatnich żyjących weteranów AK, jak również prowadzenie szkółki języka polskiego i świetlicy środowiskowej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych, z rodzin gorzej sytuowanych i grup zmarginalizowanych oraz dla matek samotnie wychowujących dzieci – z których zdecydowana większość to Polacy i osoby polskiego pochodzenia.

Funkcjonująca w podwileńskim Grzegorzewie wspólnota angażuje się w różnorodną działalność charytatywną. W ramach parafii działa „Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych”, „Kącik zabaw”, „Kółko młodych malarzy”, schola młodzieżowa – „In unitate Spiritus Sancti”. Regularnie odbywają się spotkania tematyczne, imprezy patriotyczne, wieczory poezji, a od pięciu lat organizowane są również coroczne obozy letnie dla dzieci i młodzieży – „Wakacje z Bogiem”.

Fot. L. Kratkowska

Related Posts