PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI W 2018 ROKU – KULTURA

W ramach zadania „Kultura w działaniu” w 2018 roku pomogliśmy w realizacji ponad 200 projektów w 15 krajach. Inicjatywy te były realizowane w obrębie kilku podstawowych obszarów tematycznych: wsparcia profesjonalnych teatrów polskich oraz amatorskich kół teatralnych; nauczania języka i kultury polskiej na wyższych uczelniach w krajach zamieszkania beneficjentów; upowszechniania wiedzy o Polsce, jej historii oraz wybitnych postaciach życia społecznego i kulturalnego, również poprzez organizację konferencji popularno-naukowych; organizacji wystaw artystycznych, plenerów malarskich i fotograficznych; wydawaniu publikacji popularnonaukowych i literatury pięknej, produkcji filmów dokumentalnych oraz przygotowania płyt audio; aktywizacji kulturalnej środowisk polskich poprzez umożliwienie im udziału w warsztatach artystycznych i literackich; promocji kultury i języka polskiego poprzez organizację festiwali i koncertów; profesjonalizacji ośrodków kultury połączonej ze wspieraniem działalności koncertowej chórów, zespołów ludowych i muzycznych; organizacji wyjazdów dzieci, młodzieży oraz członków organizacji polskich do miejsc związanych z kulturą i historią Polski.

Dzięki realizacji projektów udało się osiągnąć zamierzone efekty. Wsparto 6 profesjonalnych i amatorskich grup teatralnych (m.in. Polski Teatr w Wilnie, Polskie Studio Teatralne w Wilnie, Polski Teatr Ludowy we Lwowie, Polski Ruch Teatralny w Wędryni). Zorganizowano występy polskich teatrów z Litwy i Ukrainy, 4 festiwale teatralne, 5 plenerów oraz 4 wystawy malarskie. Wydano 18 publikacji książkowych i 1 płytę CD oraz wyprodukowano 7 filmów dokumentalnych. Zorganizowano 45 imprez promujących polską kulturę, literaturę, sztukę i historię. Odbyło się również 12 konferencji o charakterze naukowym i historycznym. Zorganizowano 23 warsztaty dla dzieci oraz młodzieży w różnych dziedzinach aktywności artystycznej i kulturalnej, 11 konkursów (historycznych, plastycznych i tanecznych) oraz 22 wyjazdy kulturalno-poznawcze. Wsparto 32 polskie zespoły i ośrodki kultury. Zorganizowano też 6 wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wśród najważniejszych projektów znalazła się cykliczna konferencja „Dialog Dwóch Kultur” zorganizowana w Krzemieńcu na Ukrainie, której celem jest pielęgnowanie dorobku intelektualnego i naukowego Liceum Krzemienieckiego. Podczas tego wydarzenia spotykają się i dyskutują pisarze, artyści i naukowcy z różnych krajów, a imprezie towarzyszą wystawy plenerowe oraz publikacje. Kolejną cykliczną imprezą jest Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych „Podaruj dzieciom uśmiech”, realizowany we współpracy z Kulturalno-Oświatowym Centrum im. K. Makuszyńskiego w Stryju. Na stałe do kalendarza imprez o zasięgu międzynarodowym weszły również, odbywające się każdej jesieni, „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” oraz „Lwowska Wiosna Teatralna” i Festiwal „MONOwschód”. Fundacja zaangażowała się również w organizację gościnnych występów polskiego teatru ze Lwowa w Warszawie – na Dużej Scenie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana.

Fundacja posiada też bogate doświadczenie w dziedzinie publikacji wydawnictw popularnonaukowych, tłumaczeń literatury dla dzieci i dorosłych oraz albumów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się seria publikacji dokumentujących losy polskich pisarzy na Kresach Południowo-Wschodnich „Śladami słów skrzydlatych…”, która w 2018 roku została poszerzona o album Ewy Ziółkowskiej poświęcony śladom polskich literatów na Białorusi.

Dzięki akcji „Dobra książka na Wschód” uzupełniono zasoby biblioteczne ośrodków kultury i wyposażono biblioteki działające przy wydziałach oraz katedrach filologii polskiej na wyższych uczelniach w krajach zamieszkania beneficjentów.

Related Posts